Iکқяa

62 teksty – auto­rem jest Iکқяa.

za nim zim­ny wiatr
roz­go­ni marzenia
ukołysz przygarnij
stęsknione serce....


za pa­mięć, za obec­ność..dziękuję :) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 lipca 2015, 19:52

* * *

na dzień dobry
zielo­na herbata
z nutką
pomarańczy
przez okno
zagląda
życzli­we słońce
gdzieś w tle
cichutko
mruczy radio
w aromacie
sączy się
chwila 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 marca 2015, 12:34

* * *

zat­rzy­małam się
wskazówką
o czwar­tej nad ranem
mi­nuty milczą
wspomnieniem
o tobie
i tyl­ko gdzieś
w tej ciemności
ku­kułka zastyga
w niemej prośbie
o zwróce­nie wolności

czas ruszać

Iکқяa

Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 20 lutego 2015, 08:51

* * *

dwadzieścia cztery
met­ry kwadratowe
to za mało żeby
po­mieścić samotność
dla­tego nocą
uchy­lam ok­na snu
wy­mykam się
zim­nym ścianom

se­kun­dy ukojenia

Iکқяa 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 19 lutego 2015, 10:15

* * *

wierzę
że można bardziej
roz­kochać życie
i od stóp do głów
przemoknąć
tańcząc w deszczu
zbierać
uśmie­chy jak
grosze na 
szczęście
za każdym razem
spoglądając w słońce

Iکқяa 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 18 lutego 2015, 06:28

nie pragnę piękniej­szych snów niż tych z twoim imieniem pod powiekami

...՞

Iکқяa 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 lutego 2015, 07:02

* * *

a miłość?

może się zdarzy
gdzieś pomiędzy
westchnieniem
a cichą łzą
na policzku
na spa­cerze
z psem
lub w kinie
na ta­niej
komedii
może jeszcze
na czas zdąży
bo przecież
nie ma wieku
i tak już
zostanie
ser­cem przy
sercu

Iکқяa 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 13 lutego 2015, 15:22

* * *

chciałabym tylko
w tej błogiej ciszy
kołysać się w
ha­maku z marzeń
i śnić i wierzyć
że gdzieś tam
jes­teś i czekasz
na mnie...ღ

Iکқяa 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 lutego 2015, 20:53

* * *

za tobą
pójdę
po śladach
wzruszeń
do miej­sc
gdzie nikt
nie depcze
marzeń
napełnię
myśli
barwami
wiosny
zapachem
mok­rej
od rosy
łąki
za­nim świt
spłoszy sen
nim mil­knie
echo
naszych
rozmów


Iکқяa 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 lutego 2015, 18:41

* * *

kiedy odejdę
wszys­tko będzie
jak dawniej
kwiaty zakwitą
każdej wiosny
i śnieg pokryje
tę sosnę za oknem

kiedy odejdę
wszys­tko będzie
jak dawniej
tyl­ko kurz przysiądzie
na półce z ksiażkami
i us­chną w wazonie
te róże od ciebie


Iکқяa

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 lutego 2015, 17:00

Iکқяa

"Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia. I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu. I zaśmieję się wtedy. I zrozumiem, czym jest życie." -Sylvia Plath Odtwórz

Zeszyty
  • Myśli-... – "Tak pi­sać, by słowom było cias­no, a myślom przes­tron­nie. "- J. Tu­wim

  • Perełki – ~"(...) A nie ma lep­sze­go miej­sca, niż obok." ~ Ja­kub Żul­czyk

  • Prawdziwe – " Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. " - Ter­ry Prat­chett

  • Szeptem - – “Szep­nij mi w ser­cu, po­wiedz, że jes­teś.” — Jo­nathan Car­roll ڪے♥

  • z serca...♡ – W duszy człowieka jest ty­le piękna, że bez wsty­du po­wi­nien ją ujaw­niać. ~Mi­kołaj Go­gol

  • Zapłakane niebo – (...) Ale też tak jak nie ma ra­dości bez smut­ku i praw­dy bez kłam­stwa, też nie is­tnieje dos­ko­nałość bez ska­zy. ~Do­rota Te­rakow­ska

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iکқяa

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 lipca 2015, 10:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]

10 lipca 2015, 21:59czasem_wciskam_escape sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]

10 lipca 2015, 21:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]

10 lipca 2015, 20:44Iکқяa sko­men­to­wał tek­st Jed­nym wes­tchnieniem Z twoich [...]

10 lipca 2015, 20:42Iکқяa sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]

10 lipca 2015, 20:26mill sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]

10 lipca 2015, 20:24Iکқяa sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]

10 lipca 2015, 20:06mill sko­men­to­wał tek­st za nim zim­ny wiatr roz­go­ni [...]